ด.ญ. ได้รับเงินบริจาค 1 ล้าน ผ่านไป 1 ปี บ้านยังสร้างไม่เสร็จ เงินในบัญชีถูกย้าย เหลือเพียง 1,000

จากกรณีเมื่อ เดือน ก.ค. 2565 ที่มีการนำเสนอข่าวความยากไร้ของ ด.ญ. ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ลำบาก ไม่มีทุนเรียนต่อ ม.4 และได้ออกข่าวช่องหลักจนได้รับเงินบริจาคกว่า 1 ล้านบาทนั้น

ล่าสุด ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ว่า บ้านที่สร้างโดยเงินบริจาค กว่า 300,000 บาท สร้างมาปีกว่า ยังไม่เสร็จ และเงินที่ได้รับบริจาคเหลือติดบัญชีเพียง 1,000 บาท แอดมินจึงขอนำเสนอความไม่ชอบมาพากลนี้ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กำกับดูแล และสื่อมวลชนทุกสำนัก เพื่อขอความกรุณาตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อช่วยเหลือครอบครัวเด็กด้วยครับ เงินเขาบริจาคให้เด็ก” ต่อมา ตัวแทนกลุ่มฯ ได้ลงพื้นที่สอบถามข้อเท็จจริง ร่วมกับปลัดอำเภอพรานกระต่าย และสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2566 เวลา 9.00 น. ได้ข้อสรุปแยกเป็น 2 เรื่อง คือเรื่องเงิน และเรื่องบ้าน ดังนี้

1. เรื่องบ้าน ประเมินไว้ 300,000 บาท เป็นค่าวัสดุก่อสร้าง 180,000 บาท ค่าแรง 120,000 บาท (เบิกจ่ายครั้งเดียว) โดยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ใหญ่บ้าน สาเหตุที่ยังสร้างไม่เสร็จ เนื่องจากผู้รับเหมาทิ้งงาน รับงานซ้อน จึงได้กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ต.ค. 2566 โดยเริ่มทำต่อในวันที่ 15 ต.ค. จนกว่าจะแล้วเสร็จ

2. เรื่องเงินบริจาค 1,000,000 บาท ที่ผ่านมาเปิดบัญชีร่วมกัน 2 คน คือ ด.ญ. และผู้ใหญ่บ้าน แต่เนื่องจากไม่สะดวกในการเดินทางไปเบิกเงินด้วยกันทุกเดือน จึงได้โยกเงินบริจาคไปใส่ไว้ในบัญชีผู้ใหญ่บ้านแต่เพียงผู้เดียว และโอนจ่ายให้ ด.ญ. เดือนละ 7,500 บาท เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างเดือน เรื่องเงินตรงนี้ ทางตัวแทนนายอำเภอให้ทำการโอนเงินที่คงเหลือคืนใส่บัญชีที่เปิดรับบริจาคตามเดิม และไปถอนร่วมกันเช่นเดิมในทุก ๆ เดือน และสั่งการให้ผู้ใหญ่บ้านทำหนังสือชี้แจงการเงิน และแนบเอกสารเส้นทางการเงินบริจาคทั้งหมด เพื่อตรวจสอบ ซึ่งหากได้ข้อเท็จจริงทั้งหมด จะนำหนังสือรายงานต่อนายอำเภอพรานกระต่ายต่อไป