ฟังผมนะ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ เผยสาเหตุ เป็นเสียงเดียว โหวตไม่เห็นด้วย เลือก บิ๊กต่อ นั่งผบ.ตร.คนใหม่

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ตามที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เสนอชื่อ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร.อาวุโสอันดับ 4 เป็นผบ.ตร.คนที่ 14 ด้วยมติ ก.ตร.เห็นชอบ 9:1 โดยนายเศรษฐาได้งดออกเสียง 9 เสียง ประกอบด้วย เลขาธิการ ก.พ., เลขาธิการ ก.พ.ร., พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร., พล.ต.อ.ชินภัทร สารสิน รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก อดีตรอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.วินัย ทองสอง อดีตรอง ผบ.ตร., นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย, ศาสตราจารย์ศุภชัย ยาวะประภาษ นายกสภาการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ส่วนที่ไม่เห็นด้วย พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ อดีตปลัดสำนักนายกฯ และงดออกเสียง รองศาสตราจารย์ประทิต สันติประภพ

ข่าวแจ้งว่า สำหรับบรรยากาศในที่ประชุมดำเนินไปตามปกติ นายเศรษฐาได้เสนอชื่อ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ ให้ที่ประชุม ก.ตร.ลงมติ ปรากฏว่าได้มีการอภิปรายถึงคุณสมบัติอาวุโสกันประมาณ 1 ชั่วโมง โดยเสียงส่วนใหญ่สนับสนุนให้ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. ระบุว่าเป็นไปตามหลักความรู้ ความสามารถ และอาวุโส มีเพียง พล.ต.อ.เอก ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิจากการเลือกตั้ง ได้อภิปรายว่า หลักกฎหมายมีบริบทแตกต่างจากที่ผ่านมา โดยรัฐธรรมนูญให้น้ำหนักคุณสมบัติอาวุโสผู้ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. นายกฯควรให้ความสำคัญนี้ด้วย แล้วจะตั้งรอง ผบ.ตร.อาวุโสน้อยที่สุด จึงขอให้บันทึกการประชุมว่าไม่เห็นด้วยกับการลงมติในครั้งนี้ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งตามกฎหมาย

ล่าสุดผู้ใช้เฟสบุ๊คที่ชื่อAek Angsananontได้ออกมาโพสต์ระบุข้อความว่า การประชุมมีวาระการแต่งตั้ง ผบ.ตร.โดยนายกรัฐมนตรีเสนอชื่อ ผบ.ตร.ให้ ก.ตร.พิจารณาให้ความเห็นชอบ เป็นครั้งแรก

ผลการประชุม ก.ตร.มีมติเสียงข้างมาก(9 ต่อ1 งดออกเสียง 2)เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็น ผบ.ตร.คนต่อไป

ผมได้ทำหน้าที่ ด้วยการอภิปรายแสดงความคิดเห็นถึง บริบทกฏหมายการแต่งตั้งตำรวจ เริ่มตั้งแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญ 2560 ฉบับปฎิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม ให้ปรับปรุงกฎหมายบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจให้เกิดประสิทธิภาพ มีหลักประกันว่าตำรวจจะได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้าย การแต่งตั้งต้องคำนึงถึงอาวุโส และความรู้ความสามารถประกอบกัน เพื่อให้ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ได้อิสสระ ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของบุคคลใด

พ.ร.บ.ตำรวจ 2565 (ฉบับปฎิรูปตำรวจ)ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ โดยระบุเหตุผลและความจำเป็นเพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามระบบคุณธรรม มีมาตราการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจหรือกระทำการโดยมิชอบ การแต่งตั้งคำนึงถึงอาวุโส และความรู้ความสามารถ ให้ความสำคัญของอาวุโสในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในทุกระดับ กฏหมายตำรวจฉบับนี้มีบทบัญญัติในหลายมาตรา ( ม.60 ม.87 ม.88 ม.150 )ที่ทำให้เห็นเจตนารมณ์ของกฎหมาย มุ่งเน้นในเรื่องระบบคุณธรรม และการคุ้มครองระบบคุณธรรม ตลอดจนกำหนดโทษทั้งทางวินัยและทางอาญา

ผมได้โหวตไม่เห็นด้วยเป็นเสียงข้างน้อย ด้วยเหตุผลที่ได้ขอบันทึกไว้ในรายงานการประชุมว่า

การคัดเลือกแต่งตั้ง ผบ.ตร.ไม่เป็นหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

ผมขอยืนยัน ได้แสดงความคิดเห็นด้วยบริสุทธิ์ใจ ใช้วิจารณญาณและดุลพินิจ ภายใต้กรอบของกฎหมาย ไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อาณัติของบุคคลใด เพื่อประโยชน์ขององค์กรตำรวจและประเทศชาติบ้านเมือง

ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ที่ผมเคารพอย่างยิ่ง ที่ได้กรุณาเข้าใจในการโหวตของผม ขอบพระคุณอดีตผู้บังคับบัญชา และทุกท่าน ที่ได้สนับสนุนและให้กำลังใจ ผมจะทำหน้าที่ตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ ปกป้องศักดิ์ศรี ตำรวจดีของประชาชน ต่อไปครับ

โพสต์ดังกล่าว

เรียบเรียง สยามนิวส์